درباره کروز کنترل

قیمت


کروز کنترل چیست؟
کروز کنترل آپشنی است که برای آسودگی رانندگی در مسیرهای طولانی به کار می رود.در این سیستم ، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون استفاده از پدال گاز فراهم شده است. هنگامی که راننده سیستم کروز کنترل را فعال می کند ، یک عملگر الکتریکی به جای او وظیفه تنظیم دقیق دریچه گاز را به عهده خواهد داشت و راننده می تواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.همچنین راننده می تواند از طریق کلید هایی که روی سردنده یا ریموت قرار دارد ، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد.در صورتی که راننده پدال ترمز و یا کلاچ را فشار دهد ، سیستم کروز کنترل غیر فعال شده و بلافاصله کنترل سرعت خودرو در اختیار راننده قرار می گیرد. در این سیستم آخرین سرعت تثبیت شده در حافظه ذخیره شده و راننده می تواند با فشار دادن یک کلید به طور اتوماتیک سرعت خودرو را روی این سرعت تنظیم کند.

اجزای اصلی کروز